KAPACITA ODDÍLU JE NAPLNĚNÁ, NOVÉ ČLENY ANI OD ZÁŘÍ NEPŘIJÍMÁME

Schůzky ani další akce se na základě
rozhodnutí vedení Junáka - českého skauta
až do odvolání nekonají!


Skautské odborky do každé rodiny či online třídy: skaut.cz/odborkyvsem
Pro světlušky a vlčata: vlcciasvetylka.skaut.cz
Pro skautky a skauty: odborky.skaut.cz

Mějte dobrou náladu i v čase karantény!
skaut.cz/dobranalada

Zabavte své děti!
Tipy pro rodiče s dětmi doma: skaut.cz/programdoma

Stavba kuchyně
Transport stožáru do tábora
Stavba stanů
Stavba stanů
Už i děti přijely
A tábor je takřka hotov
Záchrana vybavení z potopené lodě
Záchrana vybavení z potopené lodě
Záchrana vybavení z potopené lodě
Vztyčování stožáru
Blbnutí na rozestavěném stanu skautů
Blbnutí na rozestavěném stanu skautů
Kanibalové
Boj s kanibaly
Vašek sází "brambory"
Vašek sází "brambory"
Zahajovací táborový oheň
Škrábání brambor
Škrábání brambor
Vlčata trénují hod oštěpem
Výroba válečné sekery
Pomoc trosečníkovi
Pomoc trosečníkovi
Druhé střetnutí s kanibaly
Druhé střetnutí s kanibaly
Kanibalové neměli šanci
Příprava pole pro obilí
Vašek seje obilí
Nošení vody na zalití pole
Nošení vody na zalití pole
Výroba mouky
Pečení chleba
Občas nebylo moc hezky
Přepadení piráty
Přepadení piráty
Přepadení piráty
Koho našli, toho spoutali
Dokonce i kuchaře
Nikdo neměl šanci
Spoutaní námořníci
Všichni skončili na hromadě
Někteří dostali i roubík
Nikdo neutekl
Další nešťastník s roubíkem
Občas je potřeba nařezat dřevo
Občas je potřeba nařezat dřevo
Občas je potřeba nařezat dřevo
Občas je potřeba nařezat dřevo
Jarmark - ulov si sám
Jarmark - kýblovaná
Jarmark - seskok
Jarmark - seskok
Jarmark - ulov si sám
Jarmark - nepěkná budoucnost
Jarmark - seskok
Jarmark - seskok
Večerní fotbal
Večerní fotbal
Blbnutí ve stanu skautů
Plnění nováčkovské zkoušky
Pevnost Boyard - překážky v potoce
Pevnost Boyard - améba
Pevnost Boyard - améba
Pevnost Boyard - překážky v potoce
Pevnost Boyard - překážky v potoce
Pevnost Boyard - améba
Pevnost Boyard - améba
Brodění potoka na výpravě
Brodění potoka na výpravě
Brodění potoka na výpravě
Příchod bouřky (nakonec nepršelo)
Šplhání do doupěte pirátů
Pirát
Závěrečný boj s piráty
Závěrečný boj s piráty
Zasloužená večeře
Zasloužená večeře
Zasloužená večeře
Zasloužená večeře
Zasloužená večeře
Odplouvání z ostrova
Závěrečný táborový oheň
Závěrečný táborový oheň
Poslední nástup
Bourání
 
 
Powered by Phoca Gallery

Junák - český skaut,
10. středisko Bílá Hora Praha, z. s.
Sadová 21, 161 00 Praha 6

logo WOSM

logo SKAUT

logo 10. středisko Bílá Hora