Kapacita oddílu je i pro další školní rok naplněná, nové členy nepřijímáme.

10. smečka vlčat je skautský oddíl určený pro kluky v první až páté třídě ZŠ. Jednou týdně probíhají schůzky v klubovně, na kterých hrajeme různé hry a učíme se různé skautské dovednosti. Během roku podnikáme jednodenní výpravy, každoročně vyrážíme na podzimní prázdniny, pořádáme velikonoční a vánoční rukodělky, pálení čarodějnic apod. Podstatnou částí programu je pak dvoutýdenní tábor o letních prázdninách.

Činnost vlčat vychází ze skautského programu se zaměřením na pobyt v přírodě, který dnešním městským dětem hodně chybí. Kluci se seznamují se základy všeho, co později naplno zažijí v oddíle skautů a co se jim bude v životě určitě hodit. U vlčat klademe důraz na úplné základy, to jest hlavně na výchovu k samostatnosti, zodpovědnosti a kamarádskému chování. Každé vlče má stezku, ve které jsou obsaženy znalosti a dovednosti, které by vlčata měla zvládat. Samozřejmě v naší činnosti nesmí chybět spousta her a zábavy, tedy hlavní složky vlčáckého programu.

O skautingu

2.png

Z našeho programu

img_1915.jpg
img_5017.jpg
img_6297.jpg

Junák - český skaut,
10. středisko Bílá Hora Praha, z. s.
Sadová 21, 161 00 Praha 6

logo WOSM

logo SKAUT

logo 10. středisko Bílá Hora