Schůzky se aktuálně nekonají, obnovíme je jakmile nám to nařízení umožní.           Sledujte oddílový kalendář.