V plánovaných akcích jsou již vypsány termíny všech akcí až do letního tábora. Počítejte prosím s nimi.

Junák - český skaut,
10. středisko Bílá Hora Praha, z. s.
Sadová 21, 161 00 Praha 6

logo WOSM

logo SKAUT

logo 10. středisko Bílá Hora