Děkujeme všem rodičům, kteří nám pomáhali se stavbou a bouráním tábora a úklidem po táboře.