Děkujeme všem rodičům, kteří nám pomáhali se stavbou a bouráním tábora a úklidem po táboře.

Kapacita oddílu je pro následující školní rok naplněná, nové členy nepřijímáme.

První schůzka vlčat ve čtvrtek 12. září 2019

Schůzka proběhne v obvyklém čase od 17:00 do 18:30.

Podzimní prázdniny (předběžně 25.-30. října 2019)

Prodloužený víkend v době podzimních prázdnin společně s dalšími oddíly ze střediska na Bílé Hoře. Bližší informace budou koncem září.

Vánoční rukodělky (předběžně 30. listopadu 2019)

Celostředisková akce v klubovně, při které je možné si vyrobit adventní věnec a další vánoční dekorace. Termín upřesníme po prázdninách.

od ledna cca 1x za měsíc výprava nebo jiná akce

Termíny zimních a jarních výprav zveřejníme před koncem roku.

Velikonoční rukodělky (předběžně 4. dubna 2020)

Celostředisková akce v klubovně, při které je možné si uplést pomlázku, namalovat vajíčka a vyrobit další velikonoční dekorace. Termín upřesníme.

Čarodějnice (předběžně 25. dubna 2020)

Odpoledne plné her u klubovny společně s dalšími oddíly zakončené ohněm s opékáním buřtů, kam jsou zváni i rodiče. Termín upřesníme na přelomu roku.

Letní tábor (předběžně 4.-18. července 2020)

Vyvrcholení celoroční práce oddílu, počítejte prosím s tímto termínem. Není vhodné, aby někdo na tábor přijížděl později, nebo odjížděl dříve - narušuje to táborový program.

O skautingu

3.png

Zvířecí webkamery

Z našeho programu

img_1617.jpg
img_5017.jpg
img_9169.jpg

Junák - český skaut,
10. středisko Bílá Hora Praha, z. s.
Sadová 21, 161 00 Praha 6

logo WOSM

logo SKAUT

logo 10. středisko Bílá Hora