Schůzky se aktuálně konají on-line.           Sledujte oddílový kalendář.

Kapacita oddílu je naplněná a evidujeme kolem 25 zájemců o členství.
To představuje nováčky odhadem na tři roky dopředu... Doporučujeme proto kontaktovat některý z oddílů v okolí, kde může být situace o něco lepší.

Podzimní prázdniny Sedmihorky 27. října až 1. listopadu 2015

Na letošní podzimní prázdniny jsme se vydali do Sedmihorek v Českém ráji, kde jsme již jednou (před pěti lety) byli. Cestu jsme měli zpestřenou náhradní autobusovou dopravou, která pro nás ale nakonec byla výhodou, protože nás autobus odvezl až těsně před ubytování.

Ve středu jsme se vydali na celodenní výlet na Trosky a cestu jsme si krátili Zmizíkem a Medvědy. Ve čtvrtek dopoledne jsem se šli jen projít do okolí penzionu a odpoledne jsme se vydali na delší výlet na Valdštejn. Cestou jsme navštívili místní arboretum, kde jsme si prohlédli několik netypických stromů včetně liliovníku tulipánokvětého, a také si užili spoustu vyhlídek na skalní města. Na Valdštejn jsme ale dorazili příliš pozdě na prohlídku a tak jsme se podívali jen na nádvoří.

V pátek dopoledne jsem si šli na blízkou louku zahrát nejrůznější hry včetně rybiček, vybíjené, rajčete apod. Odpoledne jsme šli na výlet do okolních skal a tak si všichni užili prolézání skalními průrvami, lezení po skalách a šlapání po schodech. Cestou zpátky jsme šli kolem symbolického hřbitova horolezců, kde jsou pamětní desky zesnulým horolezcům.

V sobotu jsme se vypravili na celodenní výlet na zříceninu hradu Rotštejn, kde jsme absolvovali komentovanou prohlídku včetně písně jarmareční, která popisovala historii hradu. Na večer jsme měli pro všechny připravenou hru - pantomimu, a pak také společné zpívání s kytarami.

V neděli dopoledne jsme už šli jen blbnou do okolních lesů a skal, pak nás čekalo balení, úklid a cesta domů. Autobus pro nás přijel až před penzion a tak jsme měli cestu docela příjemnou.

Společná fotka na nádraží
Cesta na Trosky
Blbnutí na Troskách
Přírodní prolézačka
Blbnutí cestou

Fotogalerie, více fotek ve střediskové fotogalerii.

Oslava 70 let skautského střediska na Bílé Hoře 10. října 2015

Placka k výročí

Oslava začala slavnostním nástupem se vztyčením vlajky v 10:10, na který se nás sešlo opravdu hodně. A to jak současných členů tak i členů bývalých. Každý příchozí se mohl podepsat na připravenou pamětní plachtu a dostal památeční placku se znakem střediska. Pro dětské návštěvníky bylo připraveno několik soutěží, starší se spíše zajímali o dění v oddílech, prohlíželi kroniky a sledovali promítané fotky z nejrůznějších akcí za poslední desetiletí. Bylo také připraveno malé občerstvení a před klubovnou se na kamnech pekly bramborové placky. Oslavu jsme ukončili večerním nástupem, po kterém následoval slavnostní oheň, u kterého jsme si společně zazpívali.

Fotky z oslavy na střediskové fotogalerii.

Tábor Mladotice 5. až 18. července 2015

Letošní táborová hra se nesla v duchu Legendy o Aangovi. Na předtáborové výpravě vlčata potkala Sokku, který je požádal o pomoc při hledání Aanga a domluvil se s nimi, že se sejdou v Jižním chrámu - táboře, kam také donesl mapu, podle které budou Aanga stopovat. Kluci byli rozděleni do dvou skupin. Jedni jako Národ země a druzí jako Vodní nomádi. Po rozdělení a výrobě vlajky svého kmene je čekalo zkoušení jejich schopností ovládání živlů. Nejdříve se jen pro srandu svezli na klouzačce, ale pak už je čekalo opravdové ovládání živlů. Úkolem bylo strefit co nejvíce ryb a každý kmen to dělal po svém. Vodní nomádi házeli balonky s vodou a Národ země házel hliněné koule.

Následující den zaútočil Národ ohně na jejich vesnici a proto se nejdříve snažili pomocí ovládání živlů potopit jeho lodě a pak i zachraňovali hořící domy ve vesnici. Útok sice odrazili, ale Národ ohně pod vedením Zhaa se v noci vrátil a snažil se najít mapu. Tu sice nenašel, ale alespoň ukradl vlajky obou kmenů. Ráno tedy padlo rozhodnutí vydat se za nimi a pomstít se. Odchod na výpravu byl sice poznamenán pořádnou přeháňkou, pak už ale bylo hezky a cesta vcelku rychle ubíhala. Ještě večer všichni dorazili k doupěti Národa ohně a proběhla velká bitva. Nakonec se vlčatům podařilo porazit všechny pomocníky Zhaa i jeho samotného a tak získali zpět své vlajky a jako kořist i vlajku Národa ohně. Po mrazivé noci a pozdním ranním vstávání jsme všichni vyrazili zpět do tábora. Cestou jsme se zastavili na svačinu u Střely a pak už nás čekala jen cesta lesy a poli až do tábora, kam jsme dorazili těsně před večeří.

Další den pomáhaly oba kmeny s osvobozováním obyvatel města obleženého Národem ohně. Úkolem bylo vynášet papírky představující obyvatele města a nenechat se při tom chytit obránci.

Neděle byla trochu volnější a odpoledne na všechny obyvatele tábora čekal jarmark. Vedoucí společně se skauty a skautkami připravili spoustu disciplín. Na některých se daly za úspěšné absolvování získat fazole a za ně se pak dal kupovat vstup na "odměnové" disciplíny jako lanovka, kadeřnictví apod.

Dalším úkolem vlčat bylo najít posvátné ryby Měsíce a Moře, které zmizely z jezírka Vodních nomádů a bez kterých nemohou ovládat živly. Každý kmen musel vyluštit křížovku - poznávačku zvířat a rostlin, a podle tajenky najít a dopravit do tábora ztracenou rybu. Večer proběhl závěrečný slavnostní oheň po kterém někteří kluci úspěšně složili slib vlčat.

Poslední překážkou před nalezením Aanga byl jeskynní labyrint představovaný čtvercovou sítí, který musel každý postupně projít. Na konci labyrintu vlčata konečně nalezli Aanga a požádali ho o pomoc v boji s Národem ohně. V závěrečném boji museli kluci nejdříve porazit stráž vládce Národa ohně a po jejím poražení propukl boj mezi vládcem Národa ohně a Aangem. Chvílemi to sice vypadalo, že Aange podlehne, ale nakonec zvítězil a připravil vládce Národa ohně o schopnost ovládat oheň. Vlčata tak získali jak zajatce tak trofej v podobě druhé vlajky Národa ohně.

Kromě táborové hry byla během celého tábora na programu i spousta jiných aktivit. Kdo chtěl tak hrál nejrůznější sportovní hry včetně fotbalu, softbalu a frisbee, ostatní hráli všemožné deskové hry. Kluci měli také příležitost se i něco naučit, třeba práci s pilou a sekerou při přípravě dřeva do kuchyně nebo při výrobě podlážek a poliček do stanů. Nechyběla také tradiční střelba z luku a vzduchovky, zkoušeli jsme si zdravovědu a uzly, učili se poznávat rostliny a zvířata a nováčci si plnili spoustu úkolů v nováčkovské zkoušce.

V pátek už bylo na programu jen balení, úklid tábořiště a bourání všeho co již není nutně potřeba, abychom v sobotu všechno stihli. Chvílemi to sice vypadalo na déšť, nakonec ale bylo hezky a tak se všechno včetně závěrečného kácení stožáru stihlo a na sobotu nám už nezbylo moc práce.

Rádi bychom poděkovali těm, kteří nám s přípravou a organizací letošního tábora pomohli. Děkujeme tedy jmenovitě Mladotickému zemědělskému družstvu v čele s panem předsedou Polcarem za zázemí, panu Václavovi Střelovi za vodu, neutuchající nápady a pomoc, obci Mladotice za dřevo, paní Evě Jánské za zásobování a všem rodičům, kteří nám pomáhají nejen při stavbě a bourání tábora, ale i během roku.

Stavba kuchyně
Stavba kuchyně
Nakládání u klubovny
Stavba stanů na tábořišti
Přišel pořádný déšť

Fotogalerie, více fotek ve střediskové fotogalerii.

Výprava ke Karlštejnu 6. června 2015

Tentokrát jsme se vydali na výpravu vlakem do Karlštejna a kolem hradu pokračovali dál k Dubu u Sedmi bratří, kde jsme posvačili. Cestou jsme museli neustále odrážet nejen tradiční dotazy "Kdy už tam budem?" a "Kdy už bude přestávka?" ale taky "Kdy už se dozvíme, jaká bude táborovka?". Pokračovali jsme až k lomu Malá Amerika, kde se konečně všichni dočkali, protože tam byla velká přestávka na oběd, byli jsme "tam" a hlavně po obědě potkali vlčata Sokku, který jim pověděl, že hledá Avatar. Avatar je poslední žijící Vzdušný nomád a je jediný, kdo dokáže zachránit svět a porazit Národ ohně, který utlačuje a ohrožuje ostatní národy - Vodní kmen a Království země. Sokka je teké požádal o pomoc s Avatarovým hledáním a dohodli se, že se sejdou v Jižním chrámu, odkud pak vyrazí za hledáním. Všichni tedy byli spokojení a mohli jsme se vydat na další cestu, která nás zavedla ke Králově studni a pak dál ke Kubrychtově boudě. Tam jsme si nejdřív zahráli želvičky a pak už kluci začali cvičit ovládání vody a země, které je bude čekat na táboře tím, že po sobě cákali v potoce. Tahle zábava jim vydržela celkem dlouho a tak už byl nejvyšší čas vyrazit do Srbska na vlak.

Karlštejn
Lom Malá Amerika
Dodržování pitného režimu
Adam
Sokka vypráví příběh o Avatarovi

Více fotek ve fotogalerii.

Výprava na rozhlednu Lhotka u Berouna 16. května 2015

Na výpravu jsme se vydali jako minule s oddílem Berušek. Jeli jsme vlakem přímo z Řep a cestu jsme měli trochu komplikovanou kvůli dvěma výlukám na cestě do Hýskova, odkud jsme se už pěšky vydali směrem k rozhledně. Než jsme začali stoupat po 130 schodech na její vrchol, tak jsme poobědvali. Pak jsme rozděleni na dvě poloviny vylezli nahoru a rozhlédli se do okolí. Byla vidět Praha, letiště Ruzyně, skála nad Svatým Janem pod Skalou, kde jsme byli na jaře na výpravě a Beroun. Pak už jsme se vydali dál směrem na Loděnici, cestou si zahráli mrkanou a několikrát medvědy i zmizík. V Loděnici jsme si čekání na autobus náhradní dopravy zkrátili hraním na kočku a myš, a pak jsme už bez větších problémů dojeli zpátky do Řep.

Cesta k rozhledně
To je ona
Na vrcholu
Na obzoru Praha
První skupina na vrcholu

Více fotek ve fotogalerii.

Výprava do Prokopského údolí 18. dubna 2015

Do Prokopského údolí jsme se vypravili společně s oddílem Berušek. Sešli jsme se v Řepích na stanici vlaku a dojeli na Žvahov, odkud jsme přes kopec Děvín sešli do údolí. Zašli jsme se podívat k jezírku a pak pokračovali údolím dál až k bývalému tunelu pro vlečku do lomu. Pak jsme pokračovali dál na velké hřiště, kde se všichni včetně vedoucích dostatečně vyblbli při několika hrách. Následoval výšlap na hradiště Butovice kde jsme si ještě zahráli želvičky a pak už jsme se vydali na vlakovou stanici Jinonice, odkud jsme se vrátili zpět do Řep.

Výstup na vyhlídku
Na vyhlídce
Svačinka
Na ostrohu
U jezírka

Více fotek ve fotogalerii.

Výprava do Sv. Jana pod Skalou 15. února 2015

Na letošní první výpravu jsme se vydali ke Sv. Janu pod Skalou. V Řepích jsme nasedli do vlaku s přestupem v Rudné jsme dojeli do Vráže u Berouna, odkud jsme za chvilku došli do Sv. Jana. Posvačili jsme u místního pramenu, který i několik odvážlivců ochutnalo. Pak jsme se vydali na nejnáročnější část cesty a vystoupali až ke kříži, který se tyčí nad Sv. Janem. Tam jsme poobědvali a když jsme si všichni dost užili pěkného výhledu, vydali jsme se dál směrem k Solvayovým lomům. Cestou jsme potkali úzkokolejku, zkusili si přehodit výhybku a pak jsme došli na prostranství, kde si kluci užili nejvíc zábavy - lezli po pražcích, velké židli a vylezli na šibeniční vrch. Pak jsme pokračovali k Bubovickým vodopádům a cestou potkali vyvrácený strom, který si samozřejmě musel každý zkusit přelézt. V potoce neteklo moc vody, a tak ani vodopády nebyly nijak velké. Odměnou nám byl ale poklad, který nám tu zanechal David a rodiči (děkujeme). Zbytek cesty už nebyl moc zajímavý a navíc jsme museli přidat do kroku, aby nám neujel vlak. Nakonec jsme ho stihli a v pořádku dorazili domů.

Tam vylezeme
U pramene sv. Jana
Kaple cestou na vrchol
Vrcholové foto
Tam dole jsme před chvílí byli

Více fotek ve fotogalerii.

Exkurze na hasičskou stanici Petřiny 24. ledna 2015

Vypravili jsme se na hasičskou stanici č. 2 na Petřinách, kde jsme měli společně s oddílem Berušek domluvenou prohlídku. Hasiči nám nejdřív ukázali, co všechno si musí během chvilky před výjezdem než nastoupí do auta obléknout, aby se jim při hašení a záchraně lidí nic nestalo. Pak jsme se přesunuli postupně ke všem autům v garážích. U každého nám řekli, k čemu se používá a ukázali jejich vybavení. Takže jsme postupně viděli auta, která jezdí k požárům a vozí si s sebou spoustu věcí včetně vody, čerpadla, hadic, a spousty dalšího nářadí. Pak jsme viděli hasičskou cisternu a auto které jezdí k dopravním nehodám a vozí si s sebou hydraulické nůžky pro vyprošťování lidí z aut. Dál pak stál autojeřáb, vysokozdvižná plošina, která dosáhne do 12 patra, a nesměl chybět ani hasičský žebřík. Nakonec nám hasiči ukázali, jak se jezdí po nejdelší hasičské tyči v Praze, dali nám nějaké drobnosti na památku a rozloučili se s námi hasičskou sirénou.

Oblečení připravené na výjezd
Povídání o hasičské stanici
Mobilní hydraulické nůžky
Větrák na oddýmení domu
Popis na autě

Více fotek ve fotogalerii.

O skautingu

6.png

Z našeho programu

img_8344.jpg
img_9073.jpg
img_8962.jpg

Junák - český skaut,
10. středisko Bílá Hora Praha, z. s.
Sadová 21, 161 00 Praha 6

logo WOSM

logo SKAUT

logo 10. středisko Bílá Hora