Náš tým

Skautské oddíly vedou dospělí dobrovolníci, kteří jsou zodpovědní za bezpečnost, program a fungování oddílu. Aby se vedoucími mohli stát, musí projít zdravotnickým a vzdělávacím kurzem, které jim přinesou rozhled, znalosti a kvalifikaci certifikovanou Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. To vše ve svém volném čase a bez nároku na finanční odměnu.

Vedoucí na to všechno nejsou úplně sami. Pomáhají jim také starší skauti a roveři ve věku 13-17 let, kteří mají zájem podílet se na přípravě programu pro mladší členy. Učí se tak spolupráci, odpovědnosti, řízení týmu nebo komunikaci.

Dalibor Vlček

vedoucí oddílu
+420 774 709 674
daliborvlcek@skaut.cz

Dominik Kaňka

zástupce vedoucího oddílu
+420 737 157 891
dominikkanka@seznam.cz

Tomáš Rozkošný

Jaromír Novák
Míra

Patrik Váňa

Lukáš Bohata
tržník