Rubriky
2018 Velká akce

Podzimky Hamr

Uběhl další rok a my se znovu sešli na Hlavním nádraží, abychom se mohli společně vydat na podzimní prázdniny. Vyrazili jsme vlakem, až jsme dorazili do krajiny známé velkým množstvím rybníků. Správně, je to Třeboňsko. Ubytovali jsme se v penzionu Alešův dvůr ve vesnici Hamr, nedaleko od Chlumu u Třeboně. Penzion byl rozdělen na dvě budovy, a tak jsme se museli rozdělit. Jelikož jsme přijeli dost pozdě, rychle jsme se vybalili, navečeřeli se, a uložili se ke spánku.

Na sobotu jsme si naplánovali celodenní výlet k třeboňským rybníkům. Na snídani jsme šli do restaurace, kde už na nás čekaly švédské stoly se spoustou dobrot. Po vydatné snídani jsme si sbalili do batohu oblečení, pláštěnku a oběd (i se svačinami) a sešli se před hlavní budovou. Spočítali jsme se a vyrazili na cestu. Po pár kilometrech jsme si zahráli rybičky a zmizík a pokračovali jsme v cestě. Oběd jsme si dali na louce pod velkým stromem, kde jsme si zahráli další hry a nechali odpočinout nohám. Cestou jsme také došli na místo, kde spolu sousedili tři rybníky zároveň. Tam jsme si dali další pauzu a házeli žabky na hladině vody. Když jsme se vraceli zpět k penzionu, už nás bolely nohy, a tak nás potěšilo, když jsme uviděli ceduli Hamr a poté Alešův dvůr. Zkultivovali jsme se a po večeři jsme si zazpívali s kytarami. Ačkoliv měli kluci ještě dostatek energie, v půl desáté byla povinná večerka.

V neděli jsme si chtěli oddechnout od dlouhého chození, a tak jsme se rozhodli, že si uděláme takový herní den. Po snídani jsme si vyšli kousek k lesu, kde si holky připravily hru, při které jsme kradli ostatním jejich lístečky a zároveň si bránit své. Hráli jsme celé dopoledne. Po obědě jsme šli na louku vedle penzionu, kde skauti a skautky hráli hru k výročí Československa a mladší děti hráli spoustu her jako jsou chobotničky, pešek nebo želvičky. Večer jsme měli program s umisťováním historických událostí (obecných i skautských) za posledních sto let na časovou osu. Potom jsme hráli na kytary a v půl desáté byla večerka.

Když se řekne pondělí, každému se vybaví něco jiného. Někomu začátek týdne ve škole, někomu to, že se zase setká s kamarády a někomu třeba hodina němčiny na kterou se mu nechce. Nám se ale toto pondělí vybavilo jen to, že se jde na další celodenní výlet. Po snídani jsem se sešli před hlavní budovou, kde jsme se spočítali a rozdělili do čtyř týmů. Každý tým dostal určenou trasu, kterou musí ujít a k tomu instrukce týkající se plnění úkolů. Úkoly byly zasílány průběžně SMS zprávami vedoucím týmu. Všechny týmy se sešli v Lutové, odkud jsme společně vyrazili zpět do Hamru. Cestou jsme si zahráli vlajky a zašli na nákupy do Coopu. Večer nám kluci uspořádali bojovku a holky diskotéku. Po diskotéce byla večerka.

Nadešlo úterý a také den odjezdu. Po snídani jsme hráli ve dvojicích hru, při které jeden měl zavázané oči a druhý svázané ruce. A za úkol měli sbírat barevné lístky s různými hodnotami. Po této hře jsme si sbalili nějaké věci a šli jsme na oběd. Po obědě jsme si dobalili zbylé věci a vyrazili na vlak do Prahy. Na Hlavním nádraží jsme se rozešli k domovům. Ačkoliv skoro celé prázdniny pršelo, moc jsme si je užili.