O nás

10. smečka vlčat je skautský oddíl určený pro kluky od 7 let (nebo 2. třídy ZŠ) do zhruba 10 až 11 let. Po dovršení tohoto věku přechází kluci do 10. skautského oddílu, kde pak naplno zažívají vše, co ke skautingu patří. A co tedy obnáší být vlčetem u nás v oddíle? Jsou to zejména pravidelné schůzky v klubovně, na které připravujeme různorodý program který má nejen bavit, ale kluky také něco zábavnou formou naučit. S tím nám mimo jiné pomáhá Stezka vlčat, která obsahuje základní znalosti a dovednosti, které by si měli kluci během prvního roku v oddíle osvojit. Po splnění všech bodů Nováčkovské zkoušky pak mohou kluci na táboře složit Slib vlčat a učinit tak první velký krok ve svém skautském životě.

Nedílnou součástí skautského programu jsou také výlety do přírody, jelikož pobyt v přírodě je jedním z hlavních prvků skautské výchovné metody, kterou se snažíme u nás v oddíle co nejvíce naplňovat. Můžete se tedy těšit na jednodenní i vícedenní výlety do blízkého i vzdálenějšího okolí Prahy. Podstatnou součástí skautského programu je pak bezpochyby letní tábor trvající v našem případě 14 dní. Dvoutýdenní pobyt v přírodě bez většiny moderních vymožeností, v táboře, který si musíme sami postavit a postarat se o to, abychom měli co jíst, čím topit v kamnech a v noci ho pak hlídat, učí kluky samostatnosti, odpovědnosti za sebe i ostatní a týmové spolupráci, která je ve skautském prostředí, ale i jinde, velmi důležitá. Samozřejmostí je na táboře i spousta her a možností vyzkoušet si různé tábornické a skautské dovednosti. A důležité je nezapomenout i na přírodu, ve které kluci celé dva týdny žijí. Zejména pro nováčky je to leckdy první takto intenzivní zkušenost s přírodou kolem nás. Poprvé slyší v noci na hlídce dupat ježka nebo štěkat srnce v blízkém lese, mají možnost pozorovat stovky hvězd, které ve městě není možné spatřit…

Všechny oddílové činnosti – schůzky, výpravy a letní tábor – dohromady tvoří prostředí, ve kterém pracujeme s kolektivem dětí v oddíle a vedeme je k již zmíněné týmové spolupráci,  zodpovědnosti a férovému chování. Samozřejmě na všech oddílových akcích získávají kluci v kolektivu kamarádů mnoho zkušeností a zážitků na celý život.

O program oddílu se stará tým vedoucích složený jak z dospělých dobrovolníků tak mladších vedoucích (roverů), kteří se kromě vlastního roverského programu starají o části programu pro oddíl. Postupně se tak připravují na převzetí náročnějších úkolů a postupem času i celého oddílu. V tom jim pomáhá jak víceúrovňový vzdělávací systém pro vedoucí Junáka, tak i propracovaná skautská výchovná metoda, která vedoucím pomáhá v přípravě kvalitního a různorodého programu. O program, zázemí a administrativní záležitosti se nejen v našem oddíle, ale i ve skautských střediscích, krajích a na ústředí Junáka stará velké množství dobrovolníků, kteří této práci věnují svůj volný čas a na tábory a další akce i svou dovolenou.